bahatost


bahatost
arrogance
* * *
• haughtiness

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bàhatōst — ž osobina onoga koji je bahat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bahatost — bàhatōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je bahat ETIMOLOGIJA vidi bahat …   Hrvatski jezični portal

  • bahátost — i ž (á) lastnost bahatega človeka: njegova bahatost me jezi / soba je opremljena s staromodno bahatostjo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • arogàncija — ž osobina onoga koji je arogantan; drskost, osornost, oholost, bahatost ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • insolèncija — ž postupak ili osobina onoga koji je drzak, bezobrazan; bahatost, bezobrazluk, impertinentnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nemesis — nèmesis m DEFINICIJA 1. mit. a. (Nemesis) ž grčka božica koja je prema zasluzi obdarivala ljude srećom ili nesrećom; u kažnjavanju vrlo stroga, osobito progonila obijest i bahatost; njeni atributi u likovnim djelima: uzda, vaga, mač i bič;… …   Hrvatski jezični portal

  • arogancija — arogàncija ž DEFINICIJA osobina onoga koji je arogantan; arogantnost, bahatost, drskost, oholost, osornost ETIMOLOGIJA lat. arrogantia ≃ arrogans: drzak …   Hrvatski jezični portal

  • hasiluk — hasìluk m <N mn uci> DEFINICIJA reg. drskost, bahatost, oholost ETIMOLOGIJA tur. ȃsilik, v. hasiti …   Hrvatski jezični portal

  • insolencija — insolèncija ž DEFINICIJA postupak ili osobina onoga koji je drzak, bezobrazan; bahatost, bezobrazluk, impertinentnost ETIMOLOGIJA vidi insolentan …   Hrvatski jezični portal